Consignatie van schepen

Navarro y Boronad, SL biedt een kwaliteitsdienst aan als haven- en scheepsagent, waarbij schepen vlot worden ingeklaard terwijl vertragingen worden vermeden en de kosten tot een minimum worden beperkt. Dit wordt bereikt dankzij onze jarenlange ervaring op dit gebied en doordat we altijd de belangen behartigd hebben van internationaal prestigieuze maritieme bedrijven en marktleiders.

Waarbij we aan de reders de beste bijstand garanderen, vóór de aankomst van het schip, tijdens het verblijf in de haven en na het vertrek.

Consignatie
van goederen

Uitgifte en beheer van alle documentatie in verband met de goederen (summiere aangiften, ladingsmanifesten), waardoor operationele vertragingen worden voorkomen.

Laden en lossen

De ware kern van het bedrijf.

We hebben uitgebreide ervaring als stuwadoors in export en import. We zijn duidelijk gespecialiseerd in bosbouwderivaten (papier, hout, karton, pulp) maar werken daarnaast ook met staalproducten, projectlading en massieve bulk. Door ons geweldige team en onze technische middelen wordt het verblijf in de haven verkort, terwijl de lading voor de eindklant met groot professionalisme behandeld wordt, waarbij schade voorkomen wordt.

Navarro y Boronad vormt een hecht team met de stuwadoors die over een grote vakbekwaamheid en ruime ervaring beschikken, waarbij het 4 kraanmachinisten, 3 voormannen, machinisten en sorteerders in vaste dienst heeft.

Navarro y Boronad beschikt over een functionaris ongevallenpreventie die samen met het bedrijf voor arbeidsrisico’s (Prevención Quirón), de opleidingen en de PBM’s voortdurend herziet en vernieuwt. Het is uiteindelijk ook bewaker van het voorkomen van ongelukken.