Kwaliteitsbeleid en milieubeheer

Het hoofddoel is de gezondheid en de veiligheid op het werk te waarborgen, en daarom heeft Navarro y Boronad een ongevallenpreventietechnicus in dienst die de dagelijkse werkzaamheden van de werknemers voortdurend controleert. Wij zijn momenteel bezig met de implementatie van de ISO 45001-norm.

Het beheerssysteem van NAVARRO Y BORONAD is bedoeld om de dienstverlening te garanderen op het niveau dat met de klanten is overeengekomen. Daartoe worden de volgende basisbeginselen van het kwaliteitsbeleid ISO 9001 en het milieubeheer ISO 14001 vastgesteld:

 • Voldoen aan de verwachtingen en specificaties van onze klanten en onze aanwezigheid op een steeds veeleisendere markt uitbreiden.
 • Inzet voor de voortdurende verbetering van de processen en de aangeboden diensten.
 • Naleven van de wettelijke voorschriften, zorgen voor naleving van de wettelijke en contractuele vereisten die van toepassing zijn op de ontwikkeling van de functies bij NAVARRO Y BORONAD.
 • Een toegevoegde waarde van vertrouwen geven, het imago verbeteren en er een onderscheidende factor ten opzichte van de concurrentie van maken.
 • De diensten verlenen volgens de door NAVARRO Y BORONAD vastgestelde beheersprocessen en -procedures.
 • Een D.A.F.O. tabel maken
 • Verontreinigingspreventie, gebaseerd op de identificatie van mogelijke verontreinigingsrisico’s en de bepaling van de beste manier om deze aan te pakken.
 • Bijdragen tot de vermindering van de invloed op het milieu van de activiteiten van de onderneming.
 • Vermindering van de productie van gevaarlijk afval en meer afvalscheiding op de werkplek.
 • Controleren van leveranciers op milieugebied, ervoor zorgen dat zij zich correct gedragen ten opzichte van het milieu.
 • De risico’s en mogelijkheden van het bedrijf kennen zodat we ons kunnen aanpassen aan de behoeften van de belanghebbende partijen van het beheerssysteem.