Wie zijn wij?

In 1920 werd de firma Navarro y Boronad opgericht door Artemio Navarro Faus en Miguel Boronad Monserrat.

In deze honderd jaar, waarin het bedrijf voortdurend heeft geïnvesteerd in allerlei verbeteringen in de haven van Gandia, is het noodzakelijk het belang te benadrukken van het management dat door Artemio Navarro Cordoni, als opvolger van Artemio Navarro Faus, is gevoerd.

Op dit moment werkt de derde generatie, bestaande uit Artemio Navarro Boronad, manager en enige bestuurder van de onderneming, en Rosana Navarro Boronad, samen in de dagelijkse activiteiten, met het vaste doel om de waarden die door de oprichters werden ingezet te behouden. Dit komt tot uiting in een uitmuntende service, de minimale kosten voor de klanten en een eerlijk en transparant beheer. En in dit stadium is de vierde generatie in de persoon van Artemio Navarro Pascual al tot het bedrijf toegetreden.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Duurzaamheid

De bedoeling is dat de haven van Gandia de eerste haven in Europa wordt die zelfvoorzienend is op energiegebied door de installatie van een zonne-energiecentrale van 2 MW.

De havenautoriteit van Valencia besteedt een werk aan voor een investering van 2,1 miljoen euro om de draagkracht van de Serpis-kade in de haven van Gandia te verbeteren. Deze ontwikkeling maakt de vervanging van onze huidige kraan door een krachtiger exemplaar mogelijk om de snelheid en de dienstverlening te verbeteren.

Navarro y Boronad sluit zich aan bij het ECOPORT-project. De Havenautoriteit van Valencia heeft samen met de deelnemende bedrijven uit de havensector een gemeenschappelijk beheer ontwikkeld om een model van duurzame ontwikkeling in te voeren.

Navarro y Boronad verplicht zich ertoe mee te werken aan de milieudoelstellingen en een milieubeheerssysteem te onderhouden dat binnen 5 jaar is geïmplementeerd met betrekking tot de ISO14001-norm en deel te nemen aan het milieucomité van de haven.